Overgangskoppelingen

Een overgangskoppeling wordt gebruikt om van een kunststof buis naar een CV buis over te gaan.