Conisch

Conisch betekent het geleidelijk toenemen in diameter (in tegenstelling tot cilindrisch). Om het eenvoudig aan te duiden wordt ook wel de benaming kegelvormig gebruikt. De term conisch kan tegen gekomen worden bij knelkoppelingen. Onder andere koppelingen voor doucheslangen en radiatoren bevatten vaak conische knelkoppelingen.

Ook waskommen die aan de onderzijde een kleinere diameter hebben dan aan de bovenrand kunnen conisch genoemd worden.

Terug Naar Begrippenlijst